Optimalisatie ONDERHOUDSCONTRACTEN

Optimaliseren van onderhoudscontracten en Service Level Agreements ‘gebouwtechnieken’ voor syndici en gebouwbeheerders.

  • inventarisatie ter plaatse van apparatuur die onderhoud behoeft
  • opmaak jaarplanning volgens wettelijke verplichtingen
  • screening juiste onderhoudsbedrijven naar kwaliteitsborging
  • opmaak lastenboek om tender uit te voeren
  • zo gewenst tender uitvoeren voor kostenreductie
  • conditiemeting of uitgevoerd onderhoud deskundig is gebeurd
  • nazicht of onderhoud volgens de wettelijke bepalingen Vlaams of Brussels gewest gebeurt

Geert Van Walleghem, zaakvoerder van CRESCON, heeft sedert 2013 reeds tweehonderdveertig onderhoudscontracten opgemaakt en geoptimaliseerd