Airco energetische keuring

Gebouwen met een opgeteld koelvermogen van meer dan 12 kW comfortkoeling moeten om de 5 jaar energetisch gekeurd worden door een hiervoor erkende energiedeskundige opdat ze optimaal afgesteld zijn voor een zo minimaal mogelijk energieverbruik, rekening houdend met de koelingsbehoefte van het gebouw. Er worden een resem aanbevelingen gegeven om de installatie conform de wetgeving te krijgen of houden. Er wordt nagezien of het onderhoudsbedrijf het koeltechnisch logboek correct en volledig heeft ingevuld. Ook wordt via inspectie gecontroleerd of het onderhoud deskundig is gebeurd. Daarnaast volgen een resem voorstellen om het energieverbruik door de koelinstallatie te verminderen. Ook wordt opgegeven welke subsidies hiervoor mogelijk zijn.

De energetische keuringsverplichting van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW is enkel van toepassing voor comfortkoeling (voor lokalen/bureaus waar mensen werken), niet voor proceskoeling. Ook wanneer een airconditioningsysteem voor zowel comfort- als proceskoeling gebruikt wordt valt het systeem onder de keuringsverplichting.

Als de koeling enkel dient voor de bedrijfsprocessen of voor het bewaren van producten/materialen en niet voor het comfort van de mensen die er werken, valt deze koeling niet onder de keuringsverplichting.

Een erkende airco-energiedeskundige is een persoon die erkend werd na het volgen van een specifieke opleiding en het slagen voor een specifiek examen in een daarvoor erkend opleidingscentrum.

Airco’s die na 1 augustus 2011 geïnstalleerd worden, moeten binnen 12 maanden na de eerste inbedrijfstelling gekeurd worden.

Ongeveer 40 % van het totale energieverbruik in de Europese Unie is afkomstig van klimaatbehandelingsystemen in gebouwen.
Dit percentage neemt zelfs jaarlijks nog toe.
De Europese richtlijn verplicht daarom dat airconditioningsystemen in gebouwen periodiek een audit krijgen.
Bedoeling is om het rendement te verhogen en het energieverbruik te verminderen, zodat er minder broeikasgassen worden uitgestoten.

CRESCON voert sedert 2015 airco-audits uit, en doet dit voor gans Vlaanderen.