Verplichte verwarmingsaudit

zodra een stookplaats 5 jaar oud is

kleine verwarmingsaudit

De eigenaar van een centraal stooktoestel, met een nominaal totaal geïnstalleerd vermogen van meer dan 20 kW en max 100 kW, moet vijfjaarlijks een verwarmingsaudit laten uitvoeren.

grote verwarmingsaudIT

De eigenaar van een centraal stooktoestel, met een nominaal totaal geïnstalleerd vermogen van meer dan 100 kW of bestaande uit meerdere ketels, moet een verwarmingsaudit laten uitvoeren van de gehele verwarmingsinstallatie om de 2 jaar bij stookolie en om de 4 jaar bij aardgas. Deze verwarmingsaudit wordt uitgevoerd door een erkende technicus verwarmingsaudit. De eigenaar houdt het verwarmingsauditrapport bij zolang het toestel in gebruik is en geen nieuwe verwarmingsaudit werd uitgevoerd. De verplichte verwarmingsaudit (Europese Richtlijn 2010/31/EU) is opgenomen in het VLAREL-besluit van 23 april 2013.

De persoon die de verwarmingsaudit heeft uitgevoerd:

  • Verstrekt aan de eigenaar van het centrale stooktoestel informatie omtrent de bestaande steunmaatregelen van de overheid of derden met het oog op de vervanging van oudere ketels;
  • Adviseert de eigenaar over de vervanging van de ketel, over andere wijzigingen van het verwarmingssysteem en alternatieve oplossingen die een significante energiebesparing kunnen realiseren;
  • Geeft opmerkingen en adviezen over aspecten aan de stookplaats en haar inrichting die niet conform of onveilig zijn.
  • De erkend technicus verwarmingsaudit beoordeelt het globaal rendement van de installatie. De ketelgrootte wordt afgewogen ten opzichte van de verwarmingsbehoeften van het gebouw.
  • Er wordt een rapport met het advies om de prestaties van uw installatie te verbeteren of te laten vervangen.

CRESCON voert sedert 2014 verwarmingsaudits uit, en doet dit voor gans Vlaanderen.