Conditiemeting NEN2767

CresCon voert conditiemetingen uit volgens de NEN2767 zodat een objectief beeld van de conditie van elke gebouwelement bekomen wordt.
En dit zowel bouwkundig als op gebied van gebouwtechnieken.

Elk gebouwelement krijgt een conditiescore volgens onderstaande tabel, waarbij de score 3 best niet overschreden wordt.
Voorbeeld vastgesteld gebrek: open naad in bitumen dakbedekking door krimp

Dankzij de conditiemeting kan ook een inventarisering van het gebouw (want vaak heeft men deze nog niet ter beschikking) opgemaakt worden.

Wat helemaal interessant is, is het feit dat vanuit de conditiescores een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) kan opgesteld worden. Per jaar kan uitgezet worden welke gebouwelementen te onderhouden of vernieuwen zijn, om terug een goede conditiescore te halen. Door tijdig iets aan te pakken, daalt de totale gebouwkost aanzienlijk!

Als hier ook nog een budget naast genoteerd wordt, wat CresCon ook voorziet, dan hebt u onderbouwde gegevens om een Beheer- en Beleids Cyclus of BBC (of meerjarenbegroting) op te maken.

Overweegt u een conditiemeting in het kader van een meerjarenplan, een Energie Prestatie Contract, een DBFM-contract of om een pand te kopen of te verkopen, dan staan we graag ter uwer beschikking.