Conditiemetingen op gebouw Brussels Airport

CresCon heeft de conditiemetingen volgens NEN2767 uitgevoerd op gebouw Brussels Airport. Hierdoor werden de daken, gevels en ramen geïnspecteerd alsook de gebouwtechnieken. Op basis van de gebreken werd de conditiescore gaande van score 1 (goed) tot score 6 (slecht) per gebouwelement bepaald. Aanvullend op de conditiescore werd een Meerjarenonderhoudsplanning opgemaakt over 15 jaar waarin de […]