Airco keuring bij kunststofverwerkend bedrijf

In de productiehal staat een chiller die zowel voor het koelen van de kunststofproductiemachines zorgt als voor comfortkoeling van de burelen. Op installaties die deels comfort- deels proceskoeling voorzien, dient een airco energie audit te gebeuren. De ijswatermachine is prima onderhouden en heeft weinig starts per uur dankzij het groot buffervat. 

Er is op de ijswaterleiding een T-koppeling voorzien, wat de klant toelaat bij een defecte chiller snel tijdelijk een noodchiller in back-up bij te plaatsen. Dit is een zeer goede oplossing naar bedrijfszekerheid toe.

Om minder energie te verbruiken werd door Crescon geadviseerd de ijswatercollector in kunststofleidingen, bestaande uit 5 kringen, nog thermisch te isoleren.

De primaire circulatiepomp werd vervangen maar werd nadien niet meer opnieuw geïsoleerd. Het isoleren van deze pomp kan dan ineens meegenomen worden met het isoleren van de ijswatercollector.

Omdat deze chiller met 150kW een aanzienlijk koelvermogen heeft en de ijswatermachine gans het jaar in werking is voor het koelen van de productiemachines is de terugverdientijd van de isolatiewerken minder dan 2 jaar.