Conditiestaatmeting volgens NEN2767 op gebouw te Bokrijk

CresCon heeft de conditiestaatmeting volgens NEN2767 uitgevoerd op dit gebouw te Bokrijk
Het gebouw is gedateerd en de eigenaar wenst te weten welke elementen nog in goede staat zijn, en voor welke elementen een renovatie zich opdringt. Dit gebeurt op basis van de volgens de norm NEN2767 berekende conditiescore. Dit is een score op een schaal van 1 tot 6. De eigenaar wenst hier dat de elementen een conditie 4 of beter halen.
Dankzij de Meerjarenonderhoudsplanning over 15 jaar werden de renovaties en onderhoudswerken ook uitgezet over de tijd met bijhorende basisbedragen. Dit geeft de eigenaar zicht op het jaarlijks vrij te maken budget.

Zowel de bouwkundige als technische elementen werden in de Meerjarenonderhoudsplanning opgenomen.
Over 5 jaar zal een nieuwe meting van de conditiescore gebeuren van de elementen, ten einde een vergelijk te kunnen maken en te zien welke elementen in gunstige of minder gunstige zin evolueren.

Door deze conditiebewaking verliest de eigenaar niet langer de controle over zijn gebouw.