EPB-Verwarmingsaudit of EPB-diagnose Brussels Gewest

Net zoals in de andere gewesten moet er volgens de wetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een verwarmingsaudit uitgevoerd worden op installaties van type 2, binnen de vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van het besluit (1/1/2019) en daarna om de vijf jaar, en dient elke nieuwe verwarmingsinstallatie opgeleverd te worden.

In Brussel is de verwarming van gebouwen goed voor 56% van de energiefactuur. Dankzij de EBP-diagnose worden een resem aanbevelingen bezorgd die bijdragen om de impact op het energieverbruik en milieu te verbeteren.

Wat doet de EPB-verwarmingsadviseur type 2 bij de EPB-diagnose verwarming?

• Hij/Zij controleert bepaalde vereisten met betrekking tot het systeem.
• Hij/Zij evalueert het verwarmingssysteem op het vlak van dimensionering, regelingsparameters en energieverbruik.
• Hij/Zij stelt een EPB-diagnoseverslag verwarming op. Dit verslag wordt tevens naar Leefmilieu Brussel verstuurd.

Wat als uw verwarmingssysteem niet conform is?

Als uw verwarmingssysteem niet aan alle vereisten met betrekking tot het systeem voldoet en er geen enkele afwijking is toegestaan staat in het verslag dat het verwarmingssysteem niet-conform is. De eigenaar of houder/aangever van de milieuvergunning beschikt over 5 maanden om het verwarmingssysteem conform te maken en een nieuwe EPB-diagnose verwarming naar aanleiding van een in conformiteitsstelling te laten uitvoeren.
De verantwoordelijkheid voor het respecteren van deze regelgeving ligt bij de eigenaar. Als er een milieuvergunning is, ligt deze verantwoordelijkheid bij de houder of aangever daarvan.

CresCon voert sedert 2014 verwarmingsaudits uit, en heeft voor zwel Vlaanderen als Brussel de erkenning om verwarmingaudits uit te voeren.