Gemeente Balen houdt het warm

Veel gemeenten doen uit besparing momenteel de straatverlichting uit na 23u. Ook door verwarmingsaudits op de stookplaatsen uit te voeren, kan energie bespaard worden en komen er middelen vrij voor de gemeente.
CresCon heeft van de gemeente Balen de opdracht gekregen om de verwarmingsaudits uit te voeren op hun gemeentehuis, brandweerkazerne, cultureel centrum, schoolgebouwen en overige overheidsgebouwen.
Er kwamen energiebesparende adviezen uit de audit die mits een beperkte investering variërend van 3% tot 25% energie per stookplaats zullen besparen.
Met de concrete tools gaat de gemeente nu aan de slag om deze dit en komend jaar uit te voeren.