In the Army now!

De diverse stookplaatsen van de legerkazerne in Sint-Truiden werden door CresCon geïnspecteerd in het kader van de periodieke verwarmingsaudit.
Er is een centrale dispatchruimte van waaruit via het gebouwbeheersysteem alle stookplaatsen kunnen worden uitgelezen en bijgestuurd.
Na de verwarmingsaudit zijn een aantal actiepunten opgelijst naar conformiteit en energiebesparing, die nu zullen worden aangepakt. Een geslaagde missie.