Over het gehele land ten dienste van de klant.

Deze geografische kaart toont de locaties van de klanten waarvoor CresCon in 2023 audits heeft uitgevoerd.

CresCon dankt haar klanten voor het vertrouwen en gaat ook in 2024 het beste uit zichzelf halen om gebouwen energiezuiniger te maken dankzij de wettelijke verwarmingsaudits op stookplaatsen en airco energetische keuringen op gebouwen met minimum 12kW koelvermogen.

Daarnaast is CresCon actief in het uitvoeren van conditiestaatmetingen volgens NEN2767. Volgens deze methode wordt de conditie van de bouwkundige en technische elementen bepaald. Vanuit de conditiescore kan een meerjarenonderhoudsplan opgemaakt worden met de kosten voor onderhoud en vervanging voor de komende jaren. Dit laat toe tijdig budget vrij te maken ten einde de levensduur van een gebouw te verlengen.

Dankzij deze specifieke audits kan CresCon uw gebouwen zowel naar energie als naar duurzaamheid een beter leven geven. 
Proost op een gezond en gelukkig 2024!