Vereisten voor gebouwautomatisering- en controlesysteem

Niet-residentiële gebouwen met een of meerdere airconditioningsystemen of gecombineerde airconditioningsystemen- en ventilatiesystemen met een nominaal vermogen van meer dan 290 kW moeten uiterlijk op 31 december 2025 uitgerust zijn met gebouwautomatisering- en controlesystemen.

Gebouwen die met zo’n systeem zijn uitgerust, worden vrijgesteld van de airco-energiekeuring.

Het gebouwautomatisering- en controlesysteem moet voldoen aan volgende eisen:  

  • het energieverbruik permanent controleren, bijhouden, analyseren en de bijsturing ervan mogelijk maken; 
  • de energie-efficiëntie van het gebouw toetsen, rendementsverliezen van technische bouwsystemen opsporen, en de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de voorzieningen of de technische installaties, informeren over de mogelijkheden om de energie-efficiëntie te verbeteren; 
  • communicatie met verbonden technische bouwsystemen en andere apparaten in het gebouw mogelijk maken, en interoperabel zijn met technische bouwsystemen van verschillende soorten eigendomstechnologieën, toestellen en fabrikanten. 

Deze verplichting volgt uit het Energiedecreet.

Indien u advies wenst om aan bovenstaande verplichting te voldoen, kan CresCon u hierin op weg helpen.