Water-Audit op Senaatsgebouw Brussel

Crescon voerde een Water-Audit uit op het overheidsgebouw De Senaat Brussel met onder meer 50 toiletten en 30 lavabo’s. Het drinkwaterverbruik per personeelslid per werkdag ligt hoger dan het landelijke gemiddelde. Tijdens de audit werden urinoirs nagezien waarvan de elektronische sensor niet werkte of verkeerd was afgesteld. Ook bleken enkele toiletten permanent te lekken waardoor […]