Water-Audit op Senaatsgebouw Brussel

Crescon voerde een Water-Audit uit op het overheidsgebouw De Senaat Brussel met onder meer 50 toiletten en 30 lavabo’s. Het drinkwaterverbruik per personeelslid per werkdag ligt hoger dan het landelijke gemiddelde. Tijdens de audit werden urinoirs nagezien waarvan de elektronische sensor niet werkte of verkeerd was afgesteld. Ook bleken enkele toiletten permanent te lekken waardoor zo’n 2 190€ aan waterlek op jaarbasis werd bespaard. In het auditrapport werd advies gegeven voor permanente lekdetectie en sensibilisering van het personeel. Het besparen van drinkwater neemt aan belang toe gezien de wereldwijde waterschaarste en kadert zich tevens in het verduurzamen van gebouwen.